Des de l’inici de l’any, l’Ajuntament ha assumit noves despeses com la dedicació exclusiva del Regidor d’urbanisme o la renovació de l’assessorament d’un Arquitecte Tècnic amb un cost de més de quaranta mil euros

Contents

L’AJUNTAMENT DE CALLOSA D’EN SARRIÀ APLICA UNA TAXA DE 140 EUROS PER GARATGE, S’UTILITZE O NO COM A APARCAMENT
 Callosa Digital
Nota de Premsa del BLOC-Compromís de Callosa d’en Sarrià

Des de l’inici de l’any, l’Ajuntament ha assumit noves despeses com la dedicació exclusiva del Regidor d’urbanisme o la renovació de l’assessorament d’un Arquitecte Tècnic amb un cost de més de quaranta mil euros. En canvi, no ha reduït cap despesa i per tant s’entén que haja de buscar formes d’augmentar els ingressos. I així ho ha demostrat durant els últims mesos modificant pràcticament totes les taxes municipals a l’alça(IBI, aigua potable, clavegueram…).

Des de fa unes setmanes, l’Ajuntament de Callosa ha estat notificant a tots aquells veïns que disposen d’un garatge (amb o sense cotxe) per tal de recordar-los que han de pagar la taxa municipal corresponent al Gual Permanent. En aquest sentit, l’equip de govern del PP ha portat al Plenari de maig una proposta d’ordenança fiscal que regule este impost.

Però la proposta del senyor Batiste amaga una fam de recaptacions irresponsables exagerades i injustes. Amb aquesta ordenança que ha aprovat amb els únics vots del PP, s’aplicarà automàticament a tots els veïns propietaris de garatges independentment de si s’utilitza com aparcament o no.

El grup municipal del BLOC-Compromís de Callosa ha presentat una proposta alternativa que l’Equip de Govern ha rebutjat.

La nostra proposta:

En primer lloc hem demanat a l’alcalde que retirés els dos fragments de l’ordenança on s’estipula que: s’entendrà que s’aplique l’impost quan existeix instal·lacions que permeten l’entrada de vehícles. El contingut de l’ordenança explica que l’impost s’aplicarà a tots els propietaris de garatges i els que no entren cotxes deuran demostrar-ho a l’Ajuntament, però mentre pagaran la quota.

Per entendre millor:

La llei reguladora d’hisendes locals a l’article 20,3/h diu: “Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los siguientes:

h/ Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase“.

Es a dir, un Gual aporta dos conceptes diferents:

Creuar la vorera per tal d’accedir a l’aparcament privat. (nosaltres també ho creem injust…) Reservar un espai davant del Gual per a poder accedir. Però nosaltres ens preguntem, i qui no necessite un espai reservat davant de Gual perquè allí no es pot estacionar o el carrer és massa estret?

Per este motiu també hem demanat que es diferencien dos tipus de Guals:

Aquells que necessiten un espai reservat davant. I els que no necessiten reserva d’un espai exclusiu. El BLOC considera injust que els segons, els que no necessiten la reserva d’un espai exclusiu, paguen la totalitat de l’impost ja que no estan eliminant cap lloc d’aparcament públic i pel contrari lleven el seu cotxe del carrer.

Per tant, hem proposat dos tipus de tarifes tenint en compte aquestes estimacions. A més de proposar una major elasticitat dels preus per número de vehicles. Ja que amb la proposta del PP pagarem igual per un cotxe que per cinc.